Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

OP Tech Talks

Stockholm, Sweden

0 members

Vi kör årligen hundratals tekniska föreläsningar internt inom allt från utveckling, säkerhet, arkitektur och kvalitetssäkring. Vi brinner för kompetensutveckling och kompetensspridning och syftet med denna meetup är att vi vill dela med oss av, och även få respons på, de bästa dragningarna.

OP Tech Talks är för dig som jobbar med eller är intresserad av systemutveckling och programmering. Under träffarna kommer ett brett spektrum av ämnen som berör systemutveckling att diskuteras och vanligtvis börjar eventet med en föreläsning av en medarbetare på Omegapoint följt av öppna diskussioner.

Om du har rekommendationer vad det gäller topics eller vill ge feedback på något av våra tidigare event, hör av dig till oss!

Join

Propose talk

Previous Events

Organizers