Open to new job opportunities? Check out the JS positions from Toughbyte.

5. Helsinki GTD Meetup - taso 3. Tavoitteet / level 3. Goals

January 26, 18:00

Helsinki, Finland
This location is shown only to members, Fredrikinkatu 63, 00100 Helsinki, Helsinki

External Registration

Open Registration Page
  1. Helsinki GTD Meetup - taso 3. Tavoitteet / level 3. Goals (finnish follows, for english, please scroll down) PLEASE NOTE CHANGE IN SCHEDULE /  HUOMAA AIKATAULUNMUUTOS 19. -> 26.1.!!!
  2. meetup käsittelee Tarkastelutasoa 3. eli tavoitteita:  • mitä työkaluja tavoitteiden suhteen on käytössä GTD-järjestelmässä • kuinka tavoitteet kytkeytyvät ylöspäin visioon ja alaspäin vastuualueisiin, projekteihin ja käytännön tekemiseen Alustan aiheesta, tämän jälkeen vapaata keskustelua. Tapaamme Bruuverissa, tarkemmat tiedot Meetup-apin/ mailin kautta minulta. PS. GTDnordic Suomi järjestää 12.1. kolmannen avoimen suomenkielisen GTD:n perusteet -seminaarin Helsingissä. Seminaarin normaalihinta on 550 €, Helsinki GTD meetupin jäsenille 450 € gtdshop.fi :n kautta koodilla MEETUP

5th meetup focuses on lvl 3 - Goals:
• what tools are available for defining and tracking goals within your GTD-system
• how are goals connected upwards to Vision - and downwards to Areas of Focus and Responsibility, Projects and everyday activities
I will give a presentation on the subject, after which we will have a discussion.
We'll meet at Bruuveri, more defined specs from me via Meetup app/ email.
t. / br. Jukka

Helsinki GTD Meetup Helsinki GTD Meetup

Propose talk to Helsinki GTD Meetup