Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Avoimen tiedon tapaaminen

May 26, 09:00-10:30

Turku, Finland

External Registration

Open Registration Page

Avoimen tiedon tapaamisessa tutustutaan alueen avoimen datan toimijoihin, keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tutustutaan muutamaan aiheeseen tarkemmin.

Asialista:

  • Esittäytymis- ja ajankohtaiskierros
  • Esitykset ja keskustelut:
  • Lounaistiedon tilastopalvelusta maakunnan kehityksen koko kuva (Lounaistieto)
  • Avoimen tiedon alustan hyödyntäminen matkailun kehittämisessä (Turku Business Region)
  • Väylän tieto-omaisuus ja avoin data (Väylä)
  • Vapaata keskustelua

Huom! Tällä kertaa tapaaminen järjestetään etänä Teamsin välityksellä, joka toimii sekä Chromen että Edgen selaimilla.

Osallistumislinkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4MDBkMTUtNzExOC00MmNjLTk3YTctZTQwZjJmZGM4NDg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c97a166e-34d9-4c7b-a344-3cc31ea40309%22%2c%22Oid%22%3a%221973e19f-fad3-411a-b324-fc28577841be%22%7d

Esiintyjälistaa päivitetään.

Lisätietoja Avoimen tiedon verkostosta:
https://kumppanuusfoorumi.fi/foorumi/avoimen-tiedon-verkosto/

Open Data Turku Open Data Turku

Created by

Arvi Leino Arvi Leino

Propose talk to Open Data Turku