Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Avoimen tiedon tapaaminen

December 11, 09:30-11:30

Turku, Finland
Online

External Registration

Open Registration Page

Avoimen tiedon tapaamisessa tutustutaan alueen avoimen datan toimijoihin, keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tutustutaan muutamaan aiheeseen tarkemmin.

Asialista:

9:30-9:45 Tilaisuuden avaus ja esittäytymis/ajankohtaiskierros

9:45-11.00 Esitykset ja keskustelut

Ostolaskujen avaus ja Handata-palvelun kuulumiset (Jorma Saariketo/V-S yrittäjät)
Oulun liikenneportaali (Harri Vaarala/Oulun kaupunki)
Tiedon luonne ja yhteentoimivuus digitaalisilla alustoilla. Väitöskirjatutkimus (Tiina Nokkala/Turun AMK & Turun yliopisto)
Tiedon avoimuus (Arvi Leino/Turun kaupunki)
Digisaapas hanke - Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Maiju Kähärä/Lounaistieto)
11:00 Tilaisuus päättyy/verkostoitumismahdollisuus

Osallistumislinkki (toimii Chrome-selaimella):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRhOGEwZjQtMjJhNi00ZWM5LWJmMWEtNDAxODE4OWI2Nzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c97a166e-34d9-4c7b-a344-3cc31ea40309%22%2c%22Oid%22%3a%221973e19f-fad3-411a-b324-fc28577841be%22%7d

Open Data Turku Open Data Turku

Created by

Arvi Leino Arvi Leino

Propose talk to Open Data Turku