Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Bitcoin och blockkedjan - Frågor och svar

September 13, 17:30

Stockholm, Sweden
F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Dags att få alla dina frågor besvarade!
Bitcoin och blockkedjan kan vara svåra att förstå från början. Varför har bitcoin värde? Varför kan man inte ändra i en blockkedja? Kan bankerna använda blockkedjor? Dags att få alla dina frågor besvarade.
Alla som vill är välkomna för att diskutera detta ämne i ett QnA format, och alla frågor, högt som lågt, är välkommna!
Ses där!

Bitcoin Stockholm Bitcoin Stockholm

Propose talk to Bitcoin Stockholm