Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Blockchain Cases

October 13, 13:30

Stockholm, Sweden
F7 möten och konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Vi kommer att djupdyka in i tre projekt som använder, eller anser sig använda, blockkedjan och försöka utvärdera vad de erbjuder och hur de ska använda blockkedjan för att uppnå detta.
Projekten vi kommer analysera idag är:
IOTA Ethereum Monero

Bitcoin Stockholm Bitcoin Stockholm

Propose talk to Bitcoin Stockholm