Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Code Night #10 - Mobile UX

May 31, 17:30

Stockholm, Sweden
Skofabriken, Hornsbruksgatan 23, 117 34, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

OBS! Du måste anmäla dig på vår hemsida, klicka här ››
Att glada användare och kunder är viktigt fattar alla. Och som utvecklare får man sådana genom bra användarupplevelser. Fokus på UX, med andra ord. Men en stor utmaning med UX är att man uppnår det på olika sätt i olika applikationer och tjänster, och framför allt på olika klientenheter.
På Code Night #10 den 31 maj tittar vi närmare på hur du som utvecklare och designer kan arbeta för att öka användarupplevelsen i mobilen, med förhoppningen att inspirera dig. Varmt välkommen!
• Här börjar arbetet med att att skapa en bra användarupplevelse i mobilen • Så kombinerar du bäst ett användargränssnitt för desktop och mobile • Vem äger ansvaret för en bra användarupplevelse?
OBS! Du måste anmäla dig på vår hemsida, klicka här ››

Code Night Code Night

Propose talk to Code Night