Is your company interested in hosting meetups? Get in touch so we can help.

Code Night #11 - AI för utvecklare

September 28, 17:30

Stockholm, Sweden
Skofabriken, Hornsbruksgatan 23, 117 34, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

************************************************************** OBS! Du måste anmäla dig på vår hemsida, klicka här ›› ************************************************************** Det är omöjligt att missa att AI är på allas läppar numera. Och som vanligt när nya IT-lösningar växer fram så är det en viss grupp som bygger dem: Utvecklarna! AI är ett väldigt brett område med olika åtskilda delområden. Men det finns en del generella, eller åtminstone vanliga, framgångsfaktorer. En sådan är smarta algoritmer, en annan att det är fullt möjligt att bygga väldigt intressanta AI-lösningar i dag och en tredje att det är ganska enkelt att skaffa sig de färdigheter som krävs. På Code Night #11 den 28 september får du lära dig mer om detta och mycket annat. Välkommen! ********************************************** Se kvällens program och anmäl dig här ›› **********************************************

Code Night Code Night

Propose talk to Code Night