Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Djup maskininlärning i praktiken: textanalys

June 12, 17:15

Stockholm, Sweden
Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla stan, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Välkommen att nätverka med andra data scientists och lyssna på ett par intressanta presentationer!
Djup maskininlärning i praktiken: textanalys
Anton är matematiker som har erfarenhet av maskininlärning och presenterar en praktisk demo - med fokus på hur man snabbt bygger djupa modeller.
Användarfallet är sentimentanalys, som tillämpas för att klassificera uttalanden om produkter och varumärken. Liksom inom många andra forskningsfält kan djupa modeller ge bättre förutsägelser även för sentimentanalys. Hur detta går till kommer att visas i demonstrationen, tillsammans med några praktiska råd för användning av deep learning för verkliga problem.
Demonstrationen görs i Keras som är ett populärt interface till Tensorflow/Theano, för att enkelt specificera djupa modeller.

Kvällens andra talare kommer från Gavagai, innehållet I denna presentation kommer uppdateras senare

Agenda:
17:15 Portarna öppnas. Ta något att dricka, lite snacks och mingla.
17:45 - 18:15 Djup maskininlärning i praktiken: textanalys
18:15 - paus med enklare förtäring
18:45 -19:15 Textanalys Gavagai

Stockholm Data Science Stockholm Data Science

Propose talk to Stockholm Data Science