Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

Fängelset Jorden: massutrotning och pånyttfödelse

March 28, 19:30

Stockholm, Sweden
Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Människan är en massutrotare av biologiskt liv, samtidigt som vi är skapare av otaliga nya artificiella livsformer. Vad väger tyngst? Och varför vi måste lyfta oss från den lilla stenklumpen där vi är födda?
Mer information följer

Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu

Propose talk to Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu