Looking for new career opportunities? Get in touch so we can help.

Frukostseminarie: IKEAs framtida arbetsplats och globala ABW program

June 13, 07:30

Stockholm, Sweden
Apegroup, Ljusslingan 4, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Välkommen till IFMA Stockholms event den 13 Juni. IKEA och Apegroup samtalar då kring IKEAS ABW program och digitaliseringen av framtidens arbetsplats.
IKEA har som världens största möbelföretag en mycket bred kompetens och kunskap kring hur våra hem ska designas och inredas. Under denna frukostinspiration får vi dock ta del av deras erfarenheter kring utvecklingen av sitt aktivitetsbaserade program, IKEA World of Working. Inom ramen för detta program så har man arbetat med innovation avseende både den fysiska platsen, de digitala verktygen samt deras relation till människan.
Vi kommer att beröra ämnen som: – IKEAS vision för sitt ABW program – Hur IKEA arbetar med innovation gentemot den interna organisationen – Vilka utmaningar och framgångsfaktorer som utkristalliserat sig under resans gång
Apegroup är en digital design- och innovationsstudio som tillsammans med IKEA tar fram digitala produkter och affärsdrivande tekniska lösningar för intern effektivisering. Denna digitaliseringen är en naturlig del av IKEA World of Working-programmet och arbetet med att definiera framtidens arbetsplats.
Datum: 13 Juni Tid: 08:00 – 09:00, Frukost serveras 07:30 Plats: Apegroup, Ljusslingan 4,[masked] Stockholm
Talare Mats Wåhlander, Innovation Leader på IKEA Group, IKEA Business – Mats är innovationsledare inom IKEA. Hans uppgift är att hålla uppsikt över omvärlden, utforska, ta fram förslag och realisera nya produkter, erbjudanden och förändringar för IKEA. Mats kommer att prata om och ge konkreta exempel på hur han arbetar med dessa frågeställningar.
Jonas Wikström och Marcus Johansson, Strategic leads på IKEA-projektet, Apegroup – Jonas och Marcus arbetar med digitalisering av framtidens arbetsplats tillsammans med Mats. Som Business Designer och Design Director på Apegroup pratar de tillsammans om de erfarenheter och utmaningar som de har stött på under arbetet med IKEA World of Working. Vi får handfasta tips både på hypoteser som visat sig fungera, likväl på de som inte fungerat alls.

Apegroup Hackathons Apegroup Hackathons

Propose talk to Apegroup Hackathons