Open to new job opportunities? Check out the JS positions from Toughbyte.

Helsinki Loves Developers - Turvallisuutta ja terveyttä avoimella datalla

November 17, 16:00

Helsinki, Finland
Narinkka 2, Helsinki

External Registration

Open Registration Page

IN THIS OPEN MEETUP WE WILL DISCUSS ABOUT HOW TO IMPROVE SAFETY WITH OPEN DATA. 

PLEASE NOTE: THIS EVENT WILL BE HELD UNFORTUNATELY ONLY IN FINNISH.

TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ AVOIMELLA DATALLA
Turvallisuus ja onnettomuuksien välttäminen on meille kaikille tärkeää. Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee joka päivä arvokasta työtä yli[masked] helsinkiläisen ja kaikkien kaupungissa vierailevien turvallisuuden puolesta. Mutta voisiko elinympäristömme ja arkemme olla vieläkin turvallisempaa avointa dataa hyödyntäen? Entä voisiko pelastuslaitoksen aineistoja käyttää osana jotain aivan muuhun liittyvää palvelua?
Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan, miten avoin data voisi edesauttaa kaupungin turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä Helsinki Loves Developers avoimen datan avokonttoriin torstaina[masked] klo 16-19 Laiturille! Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on äärimmäisen tärkeä tehtävä huolehtia turvallisuudesta. Pelastuslaitos arvioi onnettomuusriskejä, pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, varautuu hätätilanteisiin sekä pyrkii minimoimaan onnettomuuksien vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluilla. Vuonna 2015 Helsingin pelastuslaitoksen suorittamia palo- ja pelastustehtäviä oli yli 8 400 ja ensihoitotehtäviä yli[masked], valvonnallisia ja viestinnällisiä suoritteita tehtiin yli 9 700 kappaletta sekä turvallisuusviestintää ja -koulutusta annettiin yhteensä lähes[masked] henkilölle. Pelastustyössä tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja kattavuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Voisiko jo avatuista tai mahdollisesti avattavissa olevista julkisista datoista olla apua turvallisuuden vahvistamisessa, onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, väestönsuojelussa tai itse pelastustehtävissä? Entä voisiko dataa käyttää johonkin ihan muuhun? Kaikille avoimessa avokonttorissa esitellään pelastuslaitoksen neljä ydinprosessia ja pohditaan yhdessä, voisivatko jo avatut tietoaineistot tai pelastuslaitoksen datan avaaminen tuoda toimintoihin lisäarvoa tai edesauttaa uudenlaisten, turvallisuutta edistävien palvelujen syntyä. HUOM: Avokonttori järjestetään poikkeuksellisesti parillisen viikon torstaina klo 16-19 info- ja näyttelytila Laiturilla osoitteessa Narinkka 2, Kamppi. Ilmoittaudu mukaan: https://www.facebook.com/events/1082507365151811/ tai [masked] .
TERVETULOA!
------------------ 
Helsinki Loves Developers - open data open office
City of Helsinki provides a good amount of public data as open data for anyone freely to use. All these open data sets are available at Helsinki Region Infoshare service - www.hri.fi . HRI is regional open data portal owned by cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. 
Helsinki Loves Developers is an open cooperation platform to promote the use of open data. You are warmly welcome to join and contribute our open meetings and the web page (http://dev.hel.fi/) with technical details. Please join these meetings and create together with us and open data our cities better places to live! You can find us every second Thursday at 3pm-6pm at Helsinki Think Company (Vuorikatu 5, Helsinki). More information https://www.facebook.com/groups/heldev/ and http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/ (in Finnish).

Some of the meetings have no specific agenda but quite often there is some interesting theme with presentations and demos.

In addition you will have a great opportunity to meet and chat with the civil servants and code fellows of Helsinki about open data and open API´s. 
WELCOME!

Open Data Finland Open Data Finland

Propose talk to Open Data Finland