Open to new job opportunities? Check out the JS positions from Toughbyte.

Ilmalaadunmittausla­atikoiden rakentaminen / Building an air quality measurement

October 17, 16:00

Helsinki, Finland
Microsoft Flux, Korkeavuorenkatu 35, Helsinki

External Registration

Open Registration Page

Hei sinä joukkoistetun ympäristödatan keräämisestä kiinnostunut! Etsimme nyt sitovia ilmoittautumisia kohta alkavaan kokeiluun.
Kokeilun kulku pähkinänkuoressa: ensin pidetään työpaja, jossa kootaan osallistujille omat ilmanlaadunmittauslaatikot (kokeilu tarjoaa komponentit ja tarvikkeet, sekä luonnollisesti apua ja ohjeet rakennukseen) ja asennetaan niitä lukeva sovellus osallistujien puhelimiin (Huom! sovellus toimii tässä vaiheessa vain Android-puhelimissa!) ja varmistetaan näiden yhteentoimivuus. Rakentelusession jälkeen teemme yhteisen kalibraatiokävelyn (noin 30min) ja osallistujat saavat laatikot mukaansa kannettaviksi. Tämä kokeilu kestää 2 viikkoa, jonka aikana toivomme, että osallistujat kanniskelevat laatikkoa ulkona liikkuessaan, keräävät dataa ilmanlaadusta, joka tehdään saataville julkiseen web-sovellukseen. Kokeilun päätteeksi pidämme uuden yhteiskävelyn Jätkäsaaressa ja keräämme laatikot takaisin.
Aikataulu:
[masked], Tiistai klo 16-20: Aloitustyöpaja
Rakennetaan datankeruulaatikko, asennetaan Android-sovellus. Lopuksi noin puolen tunnin yhteinen kalibraatiokävely.
Sijainti: Microsoft Flux, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki
18.10 -[masked]: Itsenäistä datan keräämistä laatikon ja Android-sovelluksen avulla
[masked], Keskiviikko noin klo 16-18: Kokeilun lopetus, yhteinen kävely Jätkäsaaressa, jonka jälkeen laatikot luovutetaan takaisin.
Sijainti: Jätkäsaari, Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1
Huom! Kokeilussa käytettävät sovellukset ja laitteet eivät ole valmiita tuotteita, vaan tätä kokeilua varten kehitettyjä prototyyppejä, joten toivomme, että osallistujat olisivat edes hieman teknisesti orientoituneita tai ainakin kärsivällisiä teknologian kanssa. On myös huomionarvoista, että kerätty data sisältää tarkkaa käyttäjän sijaintitietoa, mutta meille lähetetty data visualisoidaan web-sovelluksessa ruudukkoon anonymisoituna, eikä osanottajia yksilöiviä sijainti- tai tunnistetietoja tehdä julkisiksi.
NB! Laatikkojen komponentteja on rajallinen määrä, joten 8 ensimmäistä pääsevät rakentamaan ilmanlaadunmittauslaatikoita ja loput prosessissa mukana! (in English below)
Hello you, would you be interested in taking part in a trial on crowdsourcing environmental data gathering! The trial is now moving forward, and we are looking for volunteers.
The trial will start with a workshop session, where the participants will build their own air quality measurement box, and install a companion application on their phones for reading, saving, and uploading the data collected by the box (NB. at the moment, the application is only available for Android phones). Components for the box, tools, and guidance will be provided by us. After making sure the box and application work as intended, we will take a walk through a predetermined route (about 30 minutes) to collect some calibration data.
Following the initial workshop and walk, the participants can take their measurement box home and are encouraged carry it around the city in the course of 2 weeks, collecting data about air quality, and uploading it to be shown in a public visualization web app. After the 2-week period, there will be another walking session in Jätkäsaari, after which the boxes will be returned.
Schedule:
[masked], Tuesday at 16:00-20:00: Workshop for building the box and setting up the application
We will build the air quality measurement boxes, install the Android application and verify that they work together. Finally, we will walk together for about 30 minutes and upload the gathered data.
Venue: Microsoft Flux, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki
17.10.-[masked]: Independent data gathering using the box and application
[masked], Wednesday at 16:00-18:00: Finishing the trial with a walk in Jätkäsaari, after which the boxes will be returned to us.
Venue: Jätkäsaari, Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1
NB! The hardware and application used in the trial are not finished products, but instead prototypes developed for this trial. Because of this, unforeseen hiccups and bugs might appear, so we hope that participants are somewhat tech savvy, or at least patient with technology. It is also noteworthy that the data gathered and uploaded by the app includes the accurate location of the participants, but the uploaded data will only be made publicly available after anonymizing it into a more inaccurate grid visualization, and no personally identifying data will be made public.
NB! We only have a limited number of components, so first 8 people will build the box and the rest will be involved in the process!
In case of any questions, do not hesitate to ask me directly: jaana.konstantinova ( at ) forumvirium.fi

Internet of Things Helsinki Internet of Things Helsinki

Propose talk to Internet of Things Helsinki