Interested in a new permanent or contract developer job? We can help find one.

När börjar vi genmodifiera människor?

February 20, 19:30

Stockholm, Sweden
Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

External Registration

Open Registration Page

Utvecklingen inom genteknik går snabbt framåt. Idag är det tekniskt möjligt för oss att redigera gener även i levande människor med hög precision och drastiskt fallande kostnad. Sverige är ett av få länder i världen där forskning på genmodifiering av mänskliga embryon är tillåten. Vad innebär gentekniken för människan som art, på kort och lång sikt? Vilka möjligheter öppnas, och vilka risker finns?
Välkommen till ett vetenskapligt och nyfiket samtal om teknik, etik, och mänsklighetens framtid.
För att köpa biljetter se http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2017/Manniska--Maskin-Nar-borjar-vi-genmodifiera-manniskor/
Medverkande: Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare till Mammutens återkomst, som lyfter hur vi kan använda genteknik för att återuppliva utdöda djurarter.
Lotta Eriksson, gruppledare vid Statens´Medicinsk-Etiska råd, vars uppgift är att ge vägledning till regering och riksdag i medicinsk-etiska frågor. 
Henrik Brändén, molekylärbiolog, vetenskapsskribent och debattör om genteknik
Moderator och samtalsledare är Hannes Sjöblad, transhumanist och biohackare.

Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu

Propose talk to Människa+ / Humanity+ Sweden / www.manniskaplus.nu