Open to new job opportunities? Check out the JS positions from Toughbyte.

React vs Angular 2: сравнение фреймворков без холивара

  • Билд
  • Шаблоны
  • Композиция компонентов
  • Организация data flow
  • Обработка изменений